Ponuka

 • Projekty bezpečnostných systémov
 • Audity bezpečnostných systémov a slaboprúdových systémov
 • Odborné revízie systémov technickej ochrany
 • Elektrická zabezpečovacia signalizácia EZS(PSN)
 • Elektrická požiarna signalizácia
 • Systémy kontroly vstupu
 • CCTV kamerové systémy
 • Evakuačný rozhlas
 • Systém počítania návštev
 • Kľúčový manažment
 • Analýza bezpečnostných rizík
 • Spracovanie projektovej dokumentácie
 • Perimetrická ochrana
 • Integrácia bezpečnostných systémov
 • Štruktúrovaná kabeláž
 • Servis bezpečnostných systémov
 • Silnoprúdové a slaboprúdové rozvody
 • EAS – ochrana tovaru